knihovna Václavov

Adresa:

knihovna Václavov

Václavov 89

789 01 Zábřeh

Knihovnice:

Janhubová Jana

Služby knihovny:

Půjčování knih a časopisů z fondu knihovny.

Výpůjční doba knihovny:

Pondělí: 17:00 - 19:00