knihovna Hněvkov

Adresa:

knihovna Hněvkov

Hněvkov 64

789 01 Zábřeh

Knihovnice:

Vágnerová Kamila

Služby knihovny:

Půjčování knih a časopisů z fondu knihovny.

Výpůjční doba knihovny:

Pondělí: 16:30 - 18:30