knihovna Ráječek

Adresa:budova-rajecek_m

knihovna Ráječek

Ráječek 6

789 01 Zábřeh

Knihovnice:

Hedrichová Alena

Služby knihovny:

Mimo půjčování knih a časopisů z fondu knihovny je možné využít i internet pro veřejnost (zdarma).

Výpůjční doba knihovny:

Úterý: 16:00 - 19:00