knihovna Skalička

Adresa:budova Skalička

knihovna Skalička

Skalička 41

789 01 Zábřeh

Knihovnice:

Němečková Jiřina

Služby knihovny:

Mimo půjčování knih a časopisů z fondu knihovny je možné využít i internet pro veřejnost (zdarma).

Výpůjční doba knihovny:

Pondělí: 16:00 - 19:00